Hlavní strana elektro projektů Časovač pro dlouhé intervaly

Tento časovač slouží ke spínání libovolné zátěže v rozmezí od 30-ti minut do 6-ti hodin. Původní určení bylo pro topení v koupelně. Návrh a konstrukce vychází z požadavků, které jsem měl pevně dané. Měl jsem k dispozici jedno tlačítko, jeden potenciometr 220 kΩ a dvě indikační LEDky.

Časovač pro dlouhé intervaly schéma

Nad řešením typu "časovač s 555" nemělo cenu uvažovat. Použít by se snad dal obvod HCF4541B, jenže pro ten bych musel, pro uvažované časy, použít relativně stabilní oscilátor 3-36 Hz. Nakonec jsem se rozhodl pro mikrokontrolér PIC 12F675. Polohu potenciometru snímám interním AD převodníkem a jako zdroj taktovacího kmitočtu slouží hodinový krystal 32,768 kHz. Pro dané účely je to víc než dostatečná přesnost, navíc s minimem součástek. Rozlišení AD převodníku jsem snížil na 8 bitů, celá dráha potenciometru je rozdělena na 255 kroků po 80-ti sekundách. Minimální časový interval je 30 minut, který se zařadí vždy před čas vypočtený z polohy potenciometru. Maximální čas je tedy 30 minut + 255 x 80 sekund = 6 hodin a cca 10 minut. Jednoduchou změnou pár konstant v programu můžu dosáhnout v podstatě libovolných časových intervalů.

Ovládání časovače je jednoduché, potenciometrem nastavím požadovaný čas a stisknu tlačítko. Po stisku tlačítka se provede AD převod a začne odpočet celkového času. Případným druhým stiskem tlačítka se odpočet zastaví a časovač se resetuje.

Časovač pro dlouhé intervaly

program pro PIC v. 1.0 (HEX)
©2005-2099, Milan Špaček.
All rights reserved.