Všechny uvedené konstrukce lze zdarma využít pouze pro nevýdělečné, osobní, nebo studijní účely. Nejsou myšleny jako doslovné návody pro stavbu, spíš jen jako inspirace pro vlastní tvorbu. Pokud něco dělám jen pro sebe, používám součástky, které mám zrovna k dispozici, z toho důvodu ani běžně nezveřejňuji návrh DPS (lze zaslat na vyžádání). Většina mých konstrukcí vyžaduje alespoň minimální znalosti a zkušenosti s elektronikou.

nahoru
nahoru